Dünyanın En Gizli Kabileleri

Dünyanın bazı bölgelerinde, bölgelerine özgü ve gezegenin geri kalanıyla temas halinde olmayan küçük insan grupları vardır. Diğer popülasyonlar zamanla geliştikçe, bu kabilelerin çoğu köklerine sadık kalmıştır. Gelenekleri, kıyafet tarzı ve ilginç gelenekleri muhtemelen binlerce yıldır değişmeden kalmıştır. Yeni Gine Dağları gibi yerlerde, Hindistan kıyılarındaki adalarda, Amazon'un derinliklerinde ve Kongo'da bu tür kabileler yaşamaktadır

Dünyanın En Gizli Kabileleri

Neden Gizli Kalıyorlar

Özünde, bu kabileler yalnız kalmak istedikleri için izole kalırlar. Dış dünyanın neye benzediğinin farkında olmaları muhtemeldir, ancak ayrı kalmayı tercih ederler. Bilinmeyenin korkusu, bu şekilde yaşamayı seçmelerinin nedenlerinden biri olabilir. Yabancılarla iletişim kurmak da yaşam tarzlarını önemli ölçüde değiştirecektir, bu yüzden istenmeyen bir etki olmadan kendi geleceklerini belirlemeyi tercih etmeleri beklenmektedir.

Doğal olarak, bu gizli kabileler antropolojik merak yaratır, çünkü geri kalanımız için çok sıradışı ve gizemlidirler. İşte dünyanın en gizli kabilelerinden bazılarına dair bazı bilgiler.

Gizli Kabilelerle İletişim Kurma Tartışması

Bu gizli kabileler, dış varlıklar ve çevresel faktörler tarafından tehdit edilse de, topraklarına ve kendi kaderini belirleme haklarına sahiptir. Geçmişte temasa geçen kabileler daha sonra medeniyete ayak uyduramadıkları için gelişememmiştir.  Bazı antropologlar küçük, izole olmuş kabilelerin uzun vadede sürdürülebilir olmadığını düşünmektedir. Gizli kabilelerle iyi organize edilmiş, barışçıl temasların zaman içinde faydalı olabileceğini düşünen araştırmacılar vardır.

9. Sentinelese, Andaman Adaları, Hindistan

Dünyanın en izole kabilesi olarak bilinen bu avcı-toplayıcı toplumun bilinen bir tarım yöntemi yoktur. Hindistan dışındaki bir ada bölgesinde yaşayan bu kabilede kaç üye olduğuna dair net bir veri yoktur . 19. yüzyılda onlarla iletişime geöilmeye çalışılmıştır, ancak her zaman yabancılara düşmanca davrandıkları için çok yakın olan herkese ok atma eğilimindedirler. Onlarla iletişim kurma girişimi 1996'da yapıldı, ancak o zamandan beri iletişim konusunda adım atılmamaıştır. Sentinelliler, yakındaki gemi enkazlarından geri kalan demirden yapılmış metal aletler kullanmaktadırlar, ancak çok az bilgileri vardır.

8. Asaro Çamur Erkekler, Goroka, Papua Yeni Gine

Yaklaşık 75 yıl önce yabancılar tarafından keşfedilen bu kabile üyeleri iki nedenden dolayı kendilerini çamurla kaplıyorlar: Birincisi, onları ibadet ettikleri ruhlar gibi gösterdiğine inandıkları için; İkincisi, rakip bölgesel yerli gruplara oldukça korkutucu göründükleri için.

7. Palawawn, Filipinler

Yaklaşık 40.000 kişilik bu göçebe kabile, Filipinler'in Palawan adasının güney kesiminde yarı izolasyon halinde bulunan bu kabile , değişen ekim uygulamasıyla hayatta kalmaktadır. Bir alanda (ormanlar ve tarım arazileri) zaman geçirdikten sonra, diğerine geçerek öncekilerin yenilenmesini sağlarlar. 

6. Dogon, Mali, Batı Afrika

400.000'den fazla insandan oluşan bu daha büyük kabile, Batı Afrika'daki Mali'de , kayalıklar boyunca yer alan yaklaşık 700 küçük köyde yaşamaktadır. Diğer insanlarla bazı etkileşim içindedirler ve  koleksiyonculara eserler ve alıcılara gübre satmaktadırlar. Kabilelerde son zamanlarda yaşanan huzursuzluğun ziyaretçileri uzak tuttuğu ve kötü hasatın Dogon'un yaşamı sürdürmesini zorlaştırmıştır.

5. Papuan Kabileleri, Batı Papua, Yeni Gine

Endonezya'nın bir eyaleti olan Batı Papua'nın engebeli dağ vadilerinde 300'den fazla gizli kabile olduğu düşünülmektedir. Bazıları dış dünyayla sınırlı temas halinde bazıları ise  dağlık bölgelerde daha uzak gruplar halinde yaşamaktadır. Kabileler arasında bölgesel çatışmalar mevcuttur, bunun bir nedeni bazılarının etnik olarak diğerlerinden farklı olmasıdır.

Papuan Chimbu iskelet Dansçılarının resimleri, kabile üyelerinin iskeletler gibi görünmesini sağlamak için boya ile kaplı olduğunu gösteren yaygın bir şekilde dağıtıldı. Bu düşmanlarını korkutmak için yapılır. Chimbu geleneksel olarak erkek-kadın ayrılmış evlerde yaşadığı bilinmektedir, ancak bu değişmiş olabilir.

4. Javari Vadisi (Vale do Javari), Brezilya

Vale do Javari, yaklaşık 3.000 kişiden oluşan yaklaşık 20 gizli kabileye ev sahipliği yapmaktadır. Bunlardan, belki de 2.000'inin izole olduğu tahmin edilmektedir. Bu kabileler hakkında bilgi azdır, ancak kanıtlar avlandıklarını, bazı tarımsal yöntemleri kullandıklarını, metal aletler kullandıklarını ve metal kaplar almak için ticaret yaptıklarını göstermektedir.

3. Mashco Piro, Peru

Mashco Piro Peru'nun Amazon ormanlarında yaşamaktadır. Ülkedeki yaklaşık 15 izole kabileden biridir. Petu hükümeti, Mashco Piro'nun 800'den az üyesi olduğuna inanmaktadır. Kaplumbağa yumurtalarını avladıkları ve topladıkları ve bambu dallarından oklar oluşturdukları bilinmektedir. Geçmişte yabancıları uzak tutsalar da, son yıllarda daha sık ortaya çıktılar. Bu, orman kesimleri ve petrol endüstrilerinden kaynaklanan dış tehditlerden kaynaklanmaktadır.

2. Awá, Brezilya

Awá ayrıca yabancılardan gelen tehditlerle karşı karşıya ve "dünyanın nesli tükenmekte olan kabilesi" olarak bilinir. Toplamda yaklaşık 500 üye ile, Awá'nın yaklaşık 100'ü Brezilya/Peru sınırını kapsayan Amazon ormanında yaşamaktadır. National Geographic, bu küçük kabilenin orman yangınlarından ve yasadışı orman kesmelerinden gelen sürekli tehditlerle yaşadığını bildirdi.

1. Kawahiva, Brazil

Kawahiva Brezilya'nın Amazon yağmur ormanlarının ormansızlaşması nedeniyle göçebe yaşam tarzlarına zorlanmış olabilir. Komşu kabileler onlara "kızıl saçlı insanlar" diyorlar ve sadece yaklaşık 30 tane kaldığına inanılıyor. Topraklarının küçülmesinden dolayı Kawahiva'nın yabancılarla barışçıl temas kurmaması şaşırtıcı değildir. Bu izole kabile avlanmaya ve toplanmaya devam edip ayrıca bal toplamak için ağaçlara merdivenler inşa etmektedir.