Türklerin İslam Dinine Yapmış Olduğu Hizmetler Nelerdir?

Türklerin İslam Dinine Yapmış Olduğu Hizmetler Nelerdir?

turklerin-islam-dinine-yapmis-oldugu-hizmetler-nelerdir

turklerin-islam-dinine-yapmis-oldugu-hizmetler-nelerdir

Türkler VIII. yüzyıl ortalardan itibaren toplu olarak İslamiyeti kabul etmeye başladılar.İslamiyeti ilk Türk boyu Karluk Türkleridir.Onları Oğuz Türkleri takip eti.Doğu Avrupa’da İslamiyeti kabul eden ilk Türk devleti Bulgarları oldu.

Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte Müslüman dünyası yeni bir dinamizm kazandı.Türkler,Müslümanlar Bizans baskısından korudular.İslamiyeti Hindistan, Orta Asya,Anadolu,Balkanlar ve Avrupa’ya kadar yaydılar.İslam Dünyasına yapılan Haçlı saldırılarına başarıyla karşı koydular.İslamiyetin korunmasına ve yayılmasına etkili oldular.Yaklaşık on asır İslamiyetin bayraktarlığını yaptılar.

Türk-İslam kültürünü koruyup geliştiren Türkler,İslam Dünyasına önemli eserler ve bilgiler kazandırırlar.Dünyanın ilk üniversitesi sayılan Bağdat’ta kuruldu.Bütün dünyanın yakından tanıdığı İbn-i Sina,Farabi,Biruni gibi bilim insanları Türkler arasından yetişti.

Türler,İslam mimarisinin geliştirmesinde ve oluşmasında etkili oldular.Kısa bir süre İslam dünyasında,şifahane(hastane),kervansaray,hamam vb.eserlerde Türk tarzı mimari hakim oldu.Türkler,İslam,kültür ve medeniyetinin gelişmesinde büyük katkıda bulunurlar.

Share Button