Tarih

Türklerin İlk Ana Yurdu Neresidir?

Türklerin İlk Ana Yurdu Neresidir?turklerin-ilk-anayurdu-neresidir-300x200

Türklerin ilk ana yurdu Orta Asya’dır. Asya Kıtası’nın ortasında yer alan Orta Asya’nın coğrafi konumu şöyledir:

Doğuda Kingan Dağları, kuzeyde Sibirya, Batıda Hazar Denizi, güneyde Hindkuş ve Karanlık dağlar ile çevreli olan bölgedir. Türklerin ilk ana yurdunun Ural-Altay Dağları ve Hazar Denizi arasında kalan bölge olduğu kabul edilir.

Orta Asya’da karasal bir iklim hakimdir. Kışları oldukça soğuk, yazları ise sıcak ve kurak geçer. Bu iklim yapısında Orta Asya’nın etrafının dağlarla çevrili ve geniş bozkırlar ve çöllerle kaplı olması etkili olmuştur. Sadece Tanrı Dağları’nın güneyinde tarım havzaları bulunur. Bu tarım havzaları yüksek ve geniş bir bölgedir. Havzayı kuşatan yüksek dağlar bol yağış alır, bu yağışlardan doğan akarsular, dağ eteklerine bereketli topraklar taşır.

Orta Asya’nın coğrafi konumu ve iklimsel özellikleri, bölgedeki insanları’da etkiledi. Bu yüzden bölgedeki Türkler sert ve dayanıklı bir yapıya sahip oldu, konargöçer bir yaşam sürdürmek zorunluluğundan dolayı ekonomilerinin temelini hayvancılık oluşturdu.

Türklerin Tarih Boyunca Yayıldıkları Bölgeler Hangileridir?

Türkler, Orta Asya’dan MÖ 2000’li yıllardan başlayarak Asya, Avrupa ve Afrika kıt’alarının çeşitli bölgelerine göç ettiler. Bu göçlerin sebep ve sonuçları ana hatlarıyla şunlardır.


Göçlerin Sebepleri:

 • Orta Asya’daki iklim koşullarının değişmesi yüzünden hayat şartlarının zorlaşması
 • Nüfusun artmasına bağlı olarak tarım alanlarının daralması otlakların azalması
 • Hayvan hastalıkları yüzünden hayvancılığın gerilemesi
 • Türk boylarının birbirleri arasındaki hakimiyet mücadeleleri ve mücadeleyi kaybeden boyun bölgeyi terk etmesi.
 • Dış baskılar (Çin, Moğol baskıları)
 • Türklerin yeni yurtlar ele geçirme düşüncesi

Göçlerin Sonuçları:

 • Türk tarihini belli bir coğrafya’da incelemek zorlaştı.
 • Birçok uygarlıkla kültürel etkileşimde bulundular.
 • Göç ettikleri bölgelerde birçok yeni devletler kurdular (Avrupa Hun, Avar, Bulgar, Macar devletleri gibi).
 • Değişik uygarlıklarla yapılan kültürel etkileşim sonucu Türk boyları arasında siyasi, sosyal, dini ve ekonomik farklılıklar ortaya çıktı.
 • Orta Asya’dan göç etmeyip ana yurtta kalan Türkler, Asya Hun, I. ve II. Köktürk ve Uygur devletlerini kurular.

Türklerin atı evcilleştirmeleri ve atlı arabaları kullanmaları göçlerini kolaylaştırdı. Ayrıca hayvancılıkla uğramaları ve konargöçer yaşam biçimleri’de göçleri kolaylaştıran diğer etmenler oldu.REKLAM
Yorum Yapmak İçin Tıklayın

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Diğer Konular

Güncel bilgileri sizlerle paylaşarak daha iyi bir şekilde anlamanız için hazırladığımız platformumuza davetlisiniz.

Sizin için en iyi şekilde hazırlanan içerikler yüzde yüz özgün olarak yazılmaktadır.

Copyright © 2016 Sitede bulunan yazıların tümü yazarlarımız tarafından yazılmaktadır. İzinsiz kopyalanamaz.Themetf

To Top