Somut ve Soyut Anlam Nedir? (Örnekleri)

Somut ve Soyut Anlam Nedir?

Somut ve Soyut Anlam: Türkçe’de kullanılan sözcüklerin bir bölümü somut anlamlıdır:

Su, hava, ışık, toprak, ağaç, dal, kök, taş, ev ve benzeri.

Bunlar varlığı duyu organları ile anlaşılabilen kavramlardır. Ancak, dildeki bazı sözcüklerin varklıkları uyu organları aracılığıyla algılanmaz. Bunlar soyut sözcüklerdir, gözle görülebilecek maddeleri yoktur. Bu kavramların varlığı zeka, sezgi, inançla anlaşılır:

Aşk, kültür, bilgi, ölüm, korku ceza, iyi, kötü, zor, sevinç..

Sözcüklerin cümledeki kullanımlarına göre yeni anlamlar kazandığını biliyoruz. Somut anlamlı sözcükler’de kullanıldıkları cümlelere göre somut anlam kazanabilir.

“Kalem” somut anlamlı bir sözcüktür. “O, gözen çıkardığı birini bir kalemde siler. Cümlesinde “kalem” sözcüğü soyut anlamda (bir anda, bir çırpıda) kullanılmıştır.Aşağıdaki cümlelerde’de somut anlamlı sözcükler soyut anlam kazanmıştır.

  • Bu işin başında sizin olmanız iyi olur.
  • Kardeşimin eliyle belediye başkanına bir mektup gönderdim.
  • Senin ayağınla, köye akşama kadar varamayız.
  • Sercan’a bir şey söylemeye yüzüm yok.
  • Konunun yeteri kadar açıklanmayan noktaları ile ilgili sorular soracağım.

“Bu okul büyük değerler yetiştirdi.” cümlesinde “değerler” sözcüğü “topluma faydalı insan” yerine somut anlamlı olarak kullanılmıştır.

Soyut anlamlı olan “ceza” sözcüğü “cezayı ödedikten sonra yola devam etti. “Cümlesinde somut anlam kazanmıştır.

  • “Kimlik” soyut anlamlı bir sözcüktür.

“Kapıda’ki görevli herkese kimlik soruyordu. ” Bu cümlede  “Kimlik” somut anlamda kullanılmıştır.

Share Button