Bilim

Şamanizm Nedir, Şamanizm Dini Hakkında Bilgi

Şamanizm Nedir, Şamanizm Dini Hakkında Bilgi

Şamanizm dini inanışlar arasında en eski olan inanıştır. Sibirya kökenli bir dini inanış olup 30-35 bin yıl önce başlayan göçler yüzünden tüm dünyaya yayılmış ve insanların ilk inanış olarak bilinmektedir. Ortaya çıkması erken taş devri dönemine kadar yer alır. Yaygın anlayışlarda çok tanrılı ve büyü üzerine kurulu bir inanış gibi gözükse de yapılan son akademik çalışmalar bunun tam tersini kanıtlamaktadır. Tek Tanrılı inanca sahip olduğu için yapılan son akademik çalışmalardan sonra da Tengrizm de denilmektedir.

Şamanizm yaşama bütün ögeleriyle yani insan, doğa, doğanın diğer unsurları, hayvanlar, bitkiler, evren, kainatın var oluşu tamamını bir bütün olarak görmektedir. Bu varoluşta herhangi bir noktada denge bozulduğu zaman yaşamın tümünde bir dengesizlik meydana gelindiği söylenmektedir. Bu dengesizlik esnasında herhangi bir dengesizlik olayı varsa karşımıza Şaman geleneğinin öznesi olan şamanlar veya kamlar çıkar.

samanizm-nedir-tarihi

Şamanizim Dini

Şamanizm, nerede ise taş devrine kadar ve hatta kimi açıklamalara göre daha da gerilere kadar uzanmakta olan, ilkel kavimlerde görülmekte olan bir çeşit inanç sistemi olarak karşımıza ıkar. İnsan ve ruh arasında kimi görevler ile aracılık yapan ve her türlü olan hastalıkları da iyileştirdiği sanılan şaman, adı verilen ve simgesel olan görevlerin etrafında yoğunluk gösteren bu ilkel dinde, ölen ataların ruhları ve doğa figürlerine tapma yine kimi noktalarda bütün olarak kabul edilir.

Bazı kaynaklarda, büyücülük veya sihirle bir tutula bilmekte olan Şamanizm inanışı Orta Çağ ve daha da önceki olan zamanlarda benzer sihir inanışlarından da farklı olup, geniş kesimlere hitap etmektedir. Şamanlık, ilk etapta Orta Asya ve Kuzey Asya hakları başta gelmek üzere birçok toplum ve coğrafi yerlerde de kabul görülmüştür.
Kabul edildiği tüm toplumlar içerisinde, irili ufaklı da olsa takipçileri bulunan Şamanizmin, ilk nerede ve ne zaman ortaya çıktığı kesin olarak bilinmemektedir. dinin temelinde yer alan Şaman kavramının ise, anlam olarak farklı yorumları da mevcut durumdadır. örnek verilecek olursak “bir Şaman ismi, Hindistan ülkesindeki Pali dilinde, ruhlardan esinlenmiş olan kişi ” şeklinde “samana” kelimesi karşılığını verir.
Farklı olan diğer bir görüş ise Şaman kavramının, Sanskritçede kullanılmakta olan Budacı Rahip anlamını taşıyan samana sözcüğünden geldiği de belirtilir.

Mançu dilindeki saman sözcüğü yine, bir iş esnasında sürekli olarak hareket eden, oynayan, ve hatta zıplayan anlamıyla, şaman kavramına temel teşkil edebilme özelliğini de taşır. yine oldukça yaygın olan başka bir ifade ise “Şaman sözcüğünün,” Tunguz kökenli olduğu ve Yuen dilindeki “şan-man” kavramının, büyücü anlamına geldiği üzerine olarak betimlenmiştir. Çin kaynakları incelenmeye alındıklarında, eski Orta Asya Şamanizm temelinde Gök Tanrı, güneş, yer, su, atalar ve ateş kavramlarının da bulunduğu gözlenilmektedir.

Tunguz Şaman Giysisi

Tunguz Şaman Giysisi

Şamanizm, yeryüzü üzerinde bilinen en eski inanç sistemlerin başında gelir. Orta Asya’nın, Moğolların ve Asya göçebelerinin de kitleler şeklinde bu inanca sarılmaları bilinen diğer gerçek değerlerin arasındadır. Yaygın olan öğretiler üzerinden de değerlendirildiği zaman bir tarafta gökyüzündeki iyilik Tanrıları, diğer tarafta ise yeraltının karanlığında bulunan kötülük Tanrıları ve ayrıca ağaçlarda, taşlarda, dağlarda, sularda, ateşlerde, hatta kimi durumlara göre Ayda ve Güneşte uyumakta olan ruhların varlığına ilişkin inançları da ortaya çıkmaktadır. Yine sözü geen inanışa göre Şamanlar, bahsedilmekte olan Tanrı ve ruhlar ile, insanlar arasında aracılık yapar.
Bilimsel olan bir takım çalışma ve arkeolojik kazılarda, Şamanizm geleneklerinin yaklaşık olarak 30.000 ile 40.00 yıl uygulama olduklarını saptamışlardır. Şamanizm, toplumdan toplumlara göre büyük değişimler gösterebilmekte ve aslına sadık kalabilmişlerdir.

 

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Diğer Konular

Güncel bilgileri sizlerle paylaşarak daha iyi bir şekilde anlamanız için hazırladığımız platformumuza davetlisiniz.

Sizin için en iyi şekilde hazırlanan içerikler yüzde yüz özgün olarak yazılmaktadır.

Copyright © 2016 Sitede bulunan yazıların tümü yazarlarımız tarafından yazılmaktadır. İzinsiz kopyalanamaz.Themetf

To Top