Tarih

Mısır Uygarlığı Hakkında Bilgi ve Özellikleri Nelerdir?

Mısır Uygarlığı Hakkında Bilgi ve Özellikleri Nelerdir?


Nil:

Mısırlılar Nil’in kendi yaşamları için önem derecesi bildikleri için nehri tanrılaştırmışlar’dır. Ona “Hapı” adını vermişler, insan biçiminde çizmişlerdir. İlkel insanın sevdiği ya da korktuğu doğa güçlerini kutsal kavramlarla açıklamaları doğaldır. Böylece bilimsel açıklamasını yapamadıkları doğa güçlerini bilim dışı yollarla anlatmışlardır.

İsmet PARMAKSIZOĞLU, Yaşar ÇAĞLAYAN


Nil Nehri Mısır’a hayat verir, ülkeyi çöl olmaktan kurtarır. Mısır’ın etrafının çöller ve denizlerle çevrili olması kendine özgü bir uygarlık olmasında etkili olmuştur.

Mısır’da “mom” adı verilen şehir devletleri ilk siyasi teşkilatlanmadır. Kral Menes MÖ 3000 tarihinde ülkede siyasi birliği sağladı. Bir süre sonra “firavun” monarşik yönetim anlayışını başlattı. Tanrı-kral olarak tanımlanan firavunların sınırsız yetkileri vardı.

Mısır ordusunun çoğunluğunu yay askerler oluştururdu. Atlı savaş arabaları’da kullanılırdı. Suriye toprakları yüzünden sık sık hititlerle savaştılar. On altı yıl süren savaş sonunda tarihin bilinen ilk yazılı anlatması olan Kadeş Antlaşmasını yaptılar. (MÖ 1280)

Mısırlılar, değişik hayvanları ve tabiat kuvvetlerini tanrı olarak kabul ettiler. Tanrılarını insan şeklinde tasvir ederek onlar için tapınak yaptılar. En önemli tanrıları güneş tanrısı “Amon-Ra” ve iyilik tanrısı “Oziris” idi. Mısırlılar öldükten sonra yaşama inanırlardı. Yeniden dirileceklerine inandıklarından cesetlerin çürümesini önlemek amacıyla mumyalandı.Mısır Uygarlığı Hakkında Bilgi ve Özellikleri Nelerdir

Mısırlılar firavunlar için piramit, halk için birent mezarlar yaptılar. Mezarlara her türlü araç-gereç ve yiyecek koyarlardı. Mısır’da devlet işlerini soylu ailelerden seçilen Kâtip adı verilen memurlar tarafından yürütülürdü. Katipler dışında halk; rahipler, askerler, şehirliler, zanaatkarlar, köylüler ve köleler şeklinde sınıflara ayrılırdı. Halkın çoğu tarımla geçimini sağlardı. Mısırlılar, MÖ 4000 yılının sonlarına doğru hiyeroglif denilen resim yazsını jullandılar. Bu yazılar, taş ve papirüs üzerine yazılırdı.

Mısır’da bilime ve sanat, Mısırlıların ekonomik uğraşlarına ve dinsel anlayışlarına paralel bir gelişme gösterdi. Nil Nehri’nin taşma zamanının hesaplanması astronominin, nehrin taşmasıyla ile bozulan arazilerinin yeniden tespit edilmesi ise geometrinin gelişmesine neden oldu. Güneş yılı esasına dayanarak kabul ettiler. Böylece günümüzde kullanılan milladi takvimin temellerini attılar. Matematikte kullanılan pi sayısını bugünkü değerine yakın bir şekilde hesapladılar Mumyalama ile birlikte tıp ve eczacılıkta oldukça ilerleme kaydettiler. Bir çok hastalığın sebebini ve tedavisini buldular. Mısırlılar sanat alanında oldukça ilerlediler. Mısır Piramitleri dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilmektedir.REKLAM
Yorum Yapmak İçin Tıklayın

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Diğer Konular

Güncel bilgileri sizlerle paylaşarak daha iyi bir şekilde anlamanız için hazırladığımız platformumuza davetlisiniz.

Sizin için en iyi şekilde hazırlanan içerikler yüzde yüz özgün olarak yazılmaktadır.

Copyright © 2016 Sitede bulunan yazıların tümü yazarlarımız tarafından yazılmaktadır. İzinsiz kopyalanamaz.Themetf

To Top