Mezopotamya Uygarlığı Hakkında Kısa Bilgi ve Özellikleri

Mezopotamya Uygarlığı Hakkında Kısa Bilgi ve Özellikler

mezopotamya-uygarligi

mezopotamya-uygarligi

Mezopotamya Uygarlığı: İlk çağlarda Fırat ve Dicler nehirleri arasında kalan bölgeye “Mezopotamya” denirdi. Bölge, yukarı ve Aşağı Mezopotamya olarak ikiye ayrılırdı. Yukarı Mezopotamya Fırat ve Dicle nehirlerinin kaynağının bulunduğu topraklardır. Aşağı Mezopotamya ise bu nehirlerin Bara Körfezi’ne döküldüğü bölgedir.

Mezopotamya, taş ve maden yönünden oldukça fakirdir. Bu yüzden bölgedeki insanların temel uğraşım alanları tarımdır. Taş az olduğundan yapılan eserlerde genelde çamurdan yararlanılarak yapılan kerpiç ve bunların pişirilmesiyle elde edilen tuğlalar kullanılmıştır. Sadece tapınak yapımında taş kullanılmıştır. Ancak kerpiç dayanıklı bir malzeme olmadığından yapıların çoğu günümüze adar gelememiştir.

Mezopotamya verimli topraklara sahip olduğundan bölgede birçok uygarlık ortaya çıkmıştır.

Share Button