İkili Teşkilat Nedir? Hakkında Kısa Bilgi

İkili Teşkilat Nedir?

İkili Teşkilat Sistemi Nedir: Eski Türk devletlerinde ülkenin genellikle iki bölüm (kanat) halinde idare edildiği görülmektedir.

Bu uygulama Asya-Avrupa Hunların’da, Tabgaçlar’da ve Köktürklerde doğu-batı şeklinde yine Asya Hunların’da ve Ak Hunlarda yönlere göre sağ kanat-sol kanat olarak belirlenirdi.

Bu bölümde daima bir tarafın bütünlüğü tanınırdı. Başta büyük bir hükümdar (tanhu veya hakan) bulunup’da ülke sağ-sol kanatlar halinde teşkilatlandırıldığı zaman her iki taraf merkeze bağlı olarak tanhu veya hakanın kontrolü altında tutulurdu. Kanatların başındaki idareciler, asıl hükümdarın yüksek hakimiyeti altında töre hükümlerini yürütür, kendi bölgelerini ilgilendiren husular’da dış ve münasebetlere girer, ancak bütün ile iligili meselelerde hakanın başkanlığına toplanırlardı. Ordular birleştiği zaman herkes mensup olduğu yöne göre sağ ve sol kanatta yerini alırdı.

Share Button