Biyografi

Hz. Yusuf Hayatı ve Hakkında Tüm Bilgiler

hz-yusuf-hayati

Hz. Yusuf Hayatı ve Hakkında Tüm Bilgiler

hz-yusuf-hayati

hz-yusuf-hayati

Hz. Yusuf Hayatı: Hz. Yusuf 12 yaşında Peygamberlik ile müjdelenmiş ancak bunu idrak edememiştir. Babası Hz. Yakup oğlunun Peygamber olacağını anlattığı rüyadan anlamış ve ona özel bir alaka göstermiştir. Hz. Yusuf; rüyasında ay ve güneşin ona secde ettiğini aynı zamanda güneş ve ayında onun önünde secdeye geldiğini babasına söylemiş ve babası oğlundan bu rüyayı bir sır gibi saklamasını istemiştir.

Kardeşleri Yusuf’un gördüğü rüyayı öğrenecek ve onu kıskanacaklardır. Kardeşleri bir gün Yusuf’u yanlarında götürürler ve hazırladıkları planı devreye sokarak onu bir kuyuya atarlar. Kuyunun yanından geçen kervan Yusuf’u bulur ve onu köle olarak satmaya karar verirler. Çünkü Hz. Yusuf çok güzel bir gençtir.

Köle pazarında satılır Hz. Yusuf; bir süre sonra satıldığı evdeki hanımının dikkatini çeker ve Züleyha tarafından iftiraya uğrayarak senelerde zindanda kalır. Bir süre sonra Yusuf’un suçsuz olduğu anlaşılır ve rüya yorumlamada ki üstün becerisinden yararlanılır. Yusuf Mısır için 7 yıl sürecek bir kıtlığın haberini vererek bu kıtlıktan kurtulmanın yolunu bulur. Hz. Yusuf o günden sonra Mısır’da Maliye bakanı olarak görev yapacaktır.

Bir süre sonra ticaret yapan kardeşlerini şehirde görür. Görür görmez de tanır ve onları misafir eder. Kardeşlerinin ne kadar pişman olduğunu gören Hz. Yusuf kardeşlerini affeder ve onu kuyuya attıktan sonra yaşananları merak eder. Hz. Yusuf gidince babası kör olmuştur. Oğlunun yokluğuna dayanamamıştır.

Hz. Yusuf kardeşlerine babalarını alıp tekrar Mısıra gelmelerini söyler ve kendi yeleğini de kardeşlerine verir yaşadığının kanıtı olarak. Kardeşler babasına gerçeği anlatır ve yeleği verir, Hz. Yakup yeniden görmeye başar ve oğulları ile beraber Mısıra dönerek 11 oğlu ile beraber Hz. Yusuf’a secde ederler.

Hz. Yusuf’un Çocukluk Hayatı

Hz. Yakup bir peygamberdir. 12 çocuğu vardır. Hepsi erkektir. Ancak içlerinde biri Hz. Yakup için özel bir yere sahiptir. Bu özel yere sahip oluşu ilerde sorunlar yaratacak hatta Hz. Yakup’u oğlundan uzaklara düşürecektir. En küçük oğlu Hz. Yakup için başka bir anlama gelmektedir. En sevdiği karısından 2 oğlu olur Hz. Yakup’un. Ancak eşi çocuklar büyümeden ölür. En küçük oğlu Yusuf da bu eşinden olmuştur. Anne acısını çok küçükken yaşamış ve bu durumdan oldukça fazla etkilenmiştir.

Hz. Yusuf güzel yüzlü bir çocuktur. Çocukluğu boyunca çevresinde de sevilmiştir. Ancak güzelliğinin yanı sıra huyları da oldukça asildir. Asla yalan söylemeyen ve her daim toplum kurallarını, ahlak değerlerini yerine getirmeye çalışan Hz. Yusuf giderek daha özel biri olmuştur çevresi için.

Üstün bir zekaya sahiptir. Zekası ile birçok sorunun çözümünü bulmakta ve daha küçükken zeka pırıltıları ile babasının dikkatini daha fazla çekmektedir. Bu durum kardeşlerinin kıskandığı bir çocukluk geçirmesine neden olur.

Bir gece bir rüya görür. 11 yıldız, ay ve güneş ona secde eder. Hz. Yakup’a anlatır rüyasını ancak bu durum kardeşlerini daha fazla sinirlendireceği için Hz. Yakup anlatmasını istemez kimseye. Bu günden sonra kardeşler rüyayı öğrenene kadar Hz. Yakup Hz. Yunus ile özel olarak ilgilenecek ve onu yetiştirecektir.

Oğlunun ileride çok önemli bir adam olacağını bilen Yakup bütün değerlerini oğluna vermeye çalışmaktadır.

Hz. Yusuf abileri tarafından kıskanıldığını azda olsa fark etmekte ancak onlar ile arasının bu denli mesafeli olmasından hoşlanmamaktadır. Bu nedenle onu gezmeye götüreceklerini söyledikleri zaman abileri heyecanlanmış ve babasına çok ısrar etmiştir. Çünkü abileri ile arasının düzeleceğine inancı tamdır.

Hz. Yusuf’un Yaşadığı Dönem

Hz. Yusuf Mısır’ın en şaşalı dönemlerinden birinde yaşamıştır. Kur’an-ı Kerim her kavme bir hatta bazılarına daha fazla peygamber gönderildiğini yazmaktadır. Mısır böyle bir kavimdir. Hz. Yusuf’un babası Hz. Yakup da bir peygamberdir. Mısıra gönderilen ilk peygamber ise Hz. Yusuf’tur.

Kur’an-ı Kerim’de yer alan bilgilere bakıldığında Hz. Yusuf’un 1700 ile 1600’lü dönemler arasında yaşadığı ortaya çıkmaktadır. Bu dönemde firavunun King Djoser olduğu birçok kaynakta söylenmektedir. Ancak bazı kişiler için İmhotep’tir. Ancak güçlü ihtimal King Djoser’i göstermektedir. Bu firavun zamanında güçlü bir kuraklığın kıtaya hakim olduğu bilinmektedir. Hatta bu firavunun kıtlık döneminde bir piramit içinde tahılları depoladığı söylenmiştir. Bahsedilen piramit içinde yapılan araştırmalarda hala tahıllara rastlandığı da bilgiler arasındadır.

Hz. Yusuf yaşadığı dönemde çok önemli bir devlet adamı olmuş ve Mısır’ı kıtlık dönemi boyunca yönetmiştir. İncil Hz. Yusuf’un öldükten sonra İsrail’e gömülmek istediğini söyler. Hz. Yusuf olduğu düşünülen İmhotep yapılan kazılarda mezarı Mısır’da çıkmayan firavunlardan birisidir. Bu ihtimal firavun İmhotep’in Hz. Yusuf olma olasılığını arttırmaktadır.

Bu döneme dair bir diğer görüşlere göre Hz. Yusuf Mısır’a gelmiş buradasarayda çalışmaya başlamış ve 4. Amenhotep döneminde Firavuna danışmanlık yapmıştır. Zaman içinde Hz. Yusuf’tan etkilenmiş ve ona iman etmeyi kabul ederek Akhenaton ismi verilmiştir. Akhenaton sadece tek bir Allah’a iman eden anlamına gelmektedir.

Bu dönemde yaşayan Nefertiti’nin de Allah’a iman ettiği bazı bilgilerde sunulmaktadır.

Hz. Yusuf Mısır’ı kuraklık döneminde ayakta tutmuş. Aynı zamanda çevre illere de yardım etmiş. Bütün mısır halkına zekasını kanıtlamış ve kendini sevdirmiştir. Yaşadığı dönemde firavun ailesinin de Mısır’da yaşayabileceğini söyleyerek Hz. Yusuf’un bütün ailesini Mısır’da yaşamaya davet etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’de HZ. Yusuf’tan Nasıl Bahsedilir?

Kur’an-ı Kerim; Müslüman ailemi için en önemli yol göstericilerdendir. İçerisinde geçmiş kavimlere dair, dünyanın oluşumuna dair, insanın nasıl yaşaması gerektiğine dair ve daha birçok konuyu ele alan bilgiler mevcuttur. Yüzyıllar öncesinden günümüze gelen Kur’an-ı Kerim yeryüzüne inen son din olan İslam’ın kutsal kitabıdır ve değişmemiştir. Değişmeyecektir. Kur’an-ı Kerim; geçmiş kavimlere gönderilen peygamberlerden de söz etmektedir. Peygamberlerin yaşadığı olaylara, dış görünümlerine değinmekte ve ders çıkarılması için önemli kısımları vurgulamaktadır. Yeryüzünde yaşayan her kavme mutlaka peygamber gönderildiği yazan Kur’an-ı Kerim’de Hz. Yakup Peygamber’in oğlu Hz. Yusuf’tan da bahsedilmektedir.

Kur’an-ı Kerim incelendiğinde görürsünüz ki Hz. Yusuf Peygamber’in adı geçen Yusuf suresi bulunmaktadır. Bu sure tam olarak 111 ayetten meydana gelir. Bu ayetlerden 98’i Peygamber Yusuf’tan bahsetmektedir.

Kur’an-ı Kerim Hz. Yusuf’u şöyle anlatır; küçükken annesini kaybetmiştir. Güzel yüzlü, güzel huylu ve zekası gelişmiş bir çocuktur. 11 erkek kardeşi olmuştur ve en küçük kardeştir. Yakup Peygamber’in göz bebeğidir. Babası Hz. Yusuf ile ayrı olarak ilgilenir ve şefkat gösterir. 11 kardeş Yakup Peygamber’in bu ilgisini fark eder ve Hz. Yusuf’u kıskanırlar.

Hz. Yusuf’a rüyaları yorumlama yeteneği verilmiştir. İlk olarak Peygamber olacağı müjdesi rüyasında bahşedilmiştir. Rüyasında ayın, güneşin ve 11 yıldızın ona secde ettiğini görecektir. Babasına rüyasını anlattığında babası oğlunun geleceğini fark edecek ve rüyayı saklamasını isteyecektir. Abileri Hz. Yusuf’un rüyasını öğrenir ve onu öldürme planı yapacaklar ancak sonra kıyamayıp kuyuya atarlar. Hz. Yusuf köle tacirlerinin eline düşer, Mısırda önemli bir aileye köle olarak verilir. Sahibinin karısı Züleyha ona aşık olur. İftara atar ve Hz. Yusuf’u zindana attırır. Uzun bir süre Zindanda kalan Hz. Yusuf burada rüyaları yorumlar. Bir süre sonra zindandan kurtulur ve Mısır’da maliye bakanı olur. Bir gün Mısır’a gelen kardeşlerini görür ve onları affederek babasını getirmelerini ister. Kardeşleri babasını da alarak tekrar Yusuf’un yanına döner ve Yusuf’a iman ederler.

Kur’an-ı Kerim Hz. Yusuf’un hayatını tam anlamıyla detaylı bir şekilde anlatmaktadır.

Hz. Yusuf’un Köle Tacirlerinin Eline Düşmesi

Hz. Yusuf abileri tarafından kuyuya atıldıktan sonra köle tacirlerinin eline düşer. Köle tacirleri Hzç Yusuf’un güzelliğini gördükleri anda anlarlar ki Hz. Yusuf köle pazarında çok yüksek değerlerde satılacaktır. Mısıra giden köle tüccarları Hz. Yusuf’u köle pazarında açık arttırmaya sunarlar. Arka arkaya herkesten teklifler yağar. Güzel yüzlüdür, bakımlıdır, kuvvetlidir Hz. Yusuf. Kur’an-ı Kerim Peygamber nurunun yüzüne vurduğunu yazar Hz. Yusuf için.

Açık arttırma sonucunda Firavunun en önemli subaylarından biri olan Potifor Hz. Yusuf’u alır ve eve götürür. Hz. Yusuf bu şehri çok sever. Sürekli olarak çadır kültüründe yetişen ve yerleşik hayata geçemeyen Hz. Yusuf bu şehirdeki insanların yaşam tarzlarına imrenir.

Potifor’un eşi Züleyha Hz. Yusuf’u gördüğü anda aşık olur ve aşkına karşılık ister ancak Hz. Yusuf ona istediği karşılığı vermez ve Züleyha ona iftira atarak zindana kapatılmasına neden olur. Aradan seneler geçer.

Hz. Yusuf oldukça iyi bir şekilde rüya yorumlar ve bir gece Firavunun gördüğü kötü rüyayı hizmetkarlarından sayesinde ününü duyduğu Hz. Yusuf’a yorumlatma kararı alır. Firavun hemen Hz. Yusuf’u huzuruna davet eder. Firavunun rüyasının anlamı kıtlık döneminin geldiğini haber vermektedir.

Hz. Yusuf bu kıtlıktan kurtulmanın nasıl mümkün olacağını da Firavuna söyleyerek firavunun gözüne girer ve devletin önemli mevkilerinden birinde yer edinir. Kuraklık dönemi Hz. Yusuf sayesinde en hasarsız şekilde atlatılır.

Hz. Yusuf Firavunun Hangi Rüyasını, Nasıl Yorumladı?

Hz. Yusuf çok iyi bir rüya yorumlayıcısı idi. Allah ona bu yetiyi fazlasıyla vermişti. Birçok rüyayı doğru bir şekilde yorumladığı kulaktan kulağa yayılmıştı. Bir gece Firavun yatağından sıçrayarak gördüğü rüyanın ne demek olduğunu öğrenmek istedi ancak bunu yorumlayabilecek yetenekte biri etrafında yoktu. Firavunun çalışanlarından biri ona Hz. Yusuf’tan bahsetti. Hz. Yusuf firavunun huzuruna getirildi.

Firavun anlatmaya başladı; nil nehri kıyısındaydı rüyasında, ırmağın içinden 7 adet iyi beslenmiş inek çıktığını gördü. Hepsi ırmak kıyısında yan yana durdular. Irmak kıyısında 7 adet çirkin inek daha vardı ve bu inekler ırmaktan çıkan güzel besili inekleri yediler.

Firavun bu rüyadan uyanmış kendini toparlayıp geri yatmıştı fakat aynı gece bir rüya daha görmüştü; bir sap görmüştü ve ucunda 7 tane olgun güzel renkte başak vardı. Sonra bir anda cılız bir başak belirdi ancak cılız başaklar güzel başakları yemişlerdi.

Hz. Yusuf firavunu uzun uzun dinledi. Firavun Hz. Yusuf’tan çok umutlu değildi ilk etapta. Saraydaki büyücülerin ve yorumcuların hiç biri firavun endişesini giderebilecek bir yorum yapmamıştı. Hz. Yusuf bir köleydi ve ne kadar doğru tespitler yapabilirdi, firavun emin değildi. Hz. Yusuf biraz düşündükten sonra rüyayı yorumlamaya başladı.

Yusuf 7 yıl boyunca firavunun topraklarına bolluğun hakım olacağını ancak bu 7 yıldan sonra oldukça şiddetli bir kıtlığın geleceğini söyledi. Bolluk boyunda doğru bir şekilde depolama yapılmazsa halkın açlıktan kırılacağını da yorumuna ekledi. 2 kere aynı rüyayı görmesinin nedeninin de artık Allah’ın kesin olarak bunları yaşatacağını ve tedbir alınması için bir uyarı gönderdiğini belirtti. Firavuna bu konuda yetkin birinden yardım almasını tavsiye ederek yorumunu sonlandırdı.

Hz. Yusuf Neden Zindana Düştü?

Hz. Yusuf bir köle olarak satıldıktan sonra efendisi Polifar onu evine götürür. Potifar ve evin hanımı Züleyha’nın çocuğu olmamaktadır. Züleyha Hz. Yunus kapıdan içeri girdiği anda ondan etkilenmiştir. Hz. Yusuf muhteşem bir güzelliğe sahiptir birçok kadın onun bu halinden etkilenmektedir.

Hz. Yusuf Potifar ile beraber yaşarken uyguladığı her işte başarılı olmuştur. Yaşadığı eve bereket getirmiştir. Potifar bu durumların farkına varmıştır ve onun özel bir adam olduğunu fark etmiştir. Evinin her şeyini Hz. Yusuf’a emanet eden Potifar Yusuf’a çok güvenmiştir. Ancak Potifar’ın eşi sakin kalamamış ve H. Yusuf’a göz koymuştur.

Züleyha Hz. Yusuf ile beraber olmak ister. Ancak Hz. Yusuf bunun doğru olmadığını, efendisine bu şekilde davranmasının yanlış olacağını ifade ederek Züleyha’yı red eder. Züleyha bu duruma iyice sinirlenecektir. Züleyha Hz. Yunus’un elbisesini tutar ve çeker; Yunus odadan kaçmak için kendini geri çeker ve elbisesinden bir parça Züleyha’nın elinde kalır.

Züleyha birden çığlıklar atarak ağlamaya başlar. Hz. Yusuf’un ona saldırdığını, ona tecavüz etmek istediğini, bu sırada boğuşurken elbisesindeki parçanın onda kaldığını, bağırınca da kaçtığını anlatır. Potifar karısına çok inanamasa da kıskanır ve Hz. Yusuf’u zindana attırır.

Yunus çok başarılı biri olduğu için zindanda kalırken de zindancı başının dikkatini çekmiş ve oradaki suçlulardan sorumlu olmuştu. Bir gün zindana fırıncı başı ve saki geldi. Bir süre onlarla ilgilenen Yusuf bir gün ikisinin de keyifsiz olduğunu gördü ve bunun rüyalarından kaynaklandığını öğrendiğinde rüyalarını yorumladı. Baş sakinin yaşayacağını ancak fırıncının öleceğini söyleyen Yusuf haklı çıkmıştı.

Bu durum kulaktan kulağa yayıldı. Bir gece Firavunun kötü rüya görmesi üzerine herkes yorumlaması için Yusuf’u önerdiğinde Hz. Yusuf için zindan hayatı sona ermişti.

Hz Yusuf’a Peygamberlik Mucizeleri

Hz. Yusuf Peygamber, Yakup Peygamber’in oğullarının en küçüğüdür. Yakup Peygamber’in 12 oğlu olmuştur. Yusuf Peygamber; İsrailoğullarını devam ettiren on iki boy arasında yer almaktadır. HZ. Yusuf, Yakup Peygamber’in en sevdiği eşinden olmuştur ve en sevdiği oğludur. Yakup Peygamber her daim Hz. Yusuf üzerine titremiştir. Diğer oğulları ile Hz. Yusuf arasında hep bir farklılık vardır. Diğer 11 oğlu bu durumu fark etmektedir. Yakup Peygamber, Hz. Yusuf’u çok sever ancak diğer oğullarına da kötü davranmamakta hepsi ayrı ayrı baba şefkatinin gerektirdiği şiddette sevmektedir. Ancak Hz. Yusuf onun için başka bir sevgidir.

Hz. Yusuf’un ilk mucizesi küçükken gördüğü rüya olmuştur. Rüyasında; 11 tane yıldızın ona secde ettiğini görür ama bunun yanında güneş ve ayda Hz. Yusuf’a secde etmiştir. Hz. Yusuf sabah rüyasını babasına anlatır ve babası oğlunun gelecekte önemli bir role sahip olacağını bilir. Rüyayı kimseye anlatmamasını ister.

Bir diğer mucizesi ise Hz. Yusuf’un Peygamberlik nurunu herkesin görmesidir. Hz. Yusuf göz kamaştıran bir güzelliğe sahiptir. Kadınlar, çevresindeki insanlar onun güzelliğinden her baktığında etkilenir. Allah Hz. Yusuf’a Peygamberlik nurunu herkesin görebileceği şekilde vermiştir.

Hz. Yusuf aynı zamanda rüyalar ile geleceğe dair haberler alırdı. Rüyaları kader ile bir arada yorumlar ve kişilere yol göstermeye çalışır, bir nevi uyarı verirdi.

Hz. Yusuf’un en büyük mucizelerinden birisi de babasının kayboluşundan sonra kör olduğunu öğrendiğinde gerçekleşmiştir. Babasına kardeşleri ile hırkasını yollayan Hz. Yusuf’un kokusunu alan Hz. Yakup’un gözleri görmeye başlar ve oğulları ile beraber Hz. Yusuf’un yanına gelerek ona secde ederler.

Hz. Yusuf çok zeki ve dürüst bir kişi olarak bilinirdi. Mısır imparatorluğunun en önemli görevlerinden biri olan maliye bakanlığına getirilmişti.

Hz. Yusuf’u Neden Kuyuya Attılar

Hz. Yusuf Kur’an-ı Kerim’de bahsedilen peygamberlerden birisidir. Hz. Yusuf’un hayatı boyunca yaşadığı bütün sıkıntılar; Yusuf suresinde anlatılmaktadır. Bu sure içinde Hz. Yusuf’un neden kuyuya atıldığı da anlatılmakta ve olayın gerçekleşmesi kronolojik olarak sunulmaktadır.

Hz. Yakup’un oğlu olan Hz. Yusuf çok küçük bir yaştayken annesini kaybeder. Annesi Hz. Yakup içinde çok değerli bir kadındır. Yusuf hem annesinden yadigar hem de başka bir evlattır Hz. Yakup için. 11 abisi olan Yusuf ailenin son çocuğudur. 12 yaşında gördüğü rüya babasına oğlunun büyük bir adam olacağını anlatmış hatta Hz. Yusuf’u peygamberlikle müjdelemiştir.

Hz. Yakup oğullarının Hz. Yusuf’u kıskandığını sezdiği için abilerine bu rüyadan bahsetmemesini ister. Ancak abileri bir şekilde Yusuf’un rüyasını öğrenir ve onu daha da kıskanmaya başlayarak ölmesi için plan yapmaya başlarlar.

Bir gün abileri Yusuf’la eğlenmek istediklerini söylerler babalarına. Hz. Yakup göndermek istemez ama Yusuf ısrar edince kıyamaz gönderir. Kardeşleri babasının yanından uzaklaşınca boş bir alanda kimsenin Yusuf’u duyamayacağına emin oldukları bir yerde Yusuf’u ittirmeye kaktırmaya başlarlar. Yusuf yere düşer. Bir kardeşi bağırır abilerine hadi yere düştü başını taşla ezelim diye. Ancak hepsi bir yanlış içinde olduğunu biliyorlardır. Hiç biri bu anı görmeye cesaret edemedikleri için Hz. Yusuf’u kucaklayıp yakındaki eski bir su kuyusuna atarlar ve Hz. Yusuf bağırdıkça kuyuyu taş yağmuruna tutarlar.

Saatlerce bağırır Hz. Yusuf; abilerine bunu hak edecek ne yaptığını sorar. Bir süre sonra sesi kesilir Hz. Yusuf’un bitkin düşmüştür ancak abileri artık öldü diye düşünerek kuyunun başından ayrılır. Eve dönerken bir koyun keserler ve Hz. Yusuf’un gömleğine koyunun kanını sürerler. Ağlamaklı bir şekilde babalarına gömleği verirler. Hz. Yakup inanamaz olanlara. Çok üzülür. İçten içe de oğullarının buna neden olduğunu bilir.

Oğulları kurt saldırdı Hz. Yusuf’a der. Hz. Yakup gömleği şöyle bir tutar ve oğullarına yalancısınız siz diyemez ama peygamberlik naifliği ile nasıl bir kurtsa bu gömlekte tek bir yırtık yok der ve göz yağlarına boğulur.

Hz. Yusuf’un Kardeşleri ile Karşılaşması

Mısır’da hakim olan kıtlık döneminde diğer ülkeler de etkilendi. Yusuf iyi bir depolama yaptığı için herkes Hz. Yusuf ile alışveriş yapmaya geliyordu. Hz. Yakup oğullarını tahıl alması için Mısır’a gönderdi. Ancak en küçük oğlunun sağlığından endişe ettiği için abileri ile gitsin istemedi. Yusuf abilerini gördüğü anda tanıdı. Onlara bir oyun oynama kararı aldı. Abilerini huzuruna çağırdı ve casusluk için burada olduklarını iddia ederek hayatlarını anlatmalarını istedi. Yanlarında olmayan abilerinden bahsettiklerinde onu da Mısır’a getirmelerini söyledi ve yanlarına istedikleri tahılı verip paralarını tahıl çuvallarına geri koyarak onları yolcu etti.

Yakup oğlunu göndermek istemedi ancak bir süre sonra kıtlık şiddetlendi tekrardan Mısır’a gitmeleri gerekliydi. Gönülsüzce en küçük oğlunu abileri ile yolladı ancak bu sefer çuvallardan çıkan paranın iki katını verdi ve eskiden gönderilen parayı da iade etmelerini istedi. Yakup Mısır firavununun oğluna merhamet göstermesini diliyordu.

Kardeşler Hz. Yusuf’u huzurunda dizildiler ve en küçük kardeşe özel bir ilgi olduğu herkes tarafından görülmüştü. Hz. Yusuf en küçük kardeşle aynı anneden doğmaydı ve onu görmek duygulanmasına neden olmuştu. Ertesi gün yeniden torbalar tahıl dolduruldu ve küçük kardeşin çantasına fal kasesi ile parasını geri koydurdu. Kardeşleri uzaklaşırken onları durdurttu ve hırsızlık yaptıklarını söyledi. Kardeşler kendinden emin bir şekilde bizden biri hırsız ise onu öldür diğerlerimiz de köle oluruz dediler. Yusuf hırsız olanı köle alacağını diğerlerinin gidebileceğini söyledi. Ancak hırsız Bünyamin’di ve kardeşler babalarına bir acı daha yaşatamayacakları için Hz. Yusuf’a yalvarmaya başladılar.

Hz. Yusuf bir anda ağlamaya ve olayı anlatmaya başladı. Kardeşler bir araya gelmiş ve eteklerindeki taşları dökmüşlerdi. Firavun Hz. Yusuf’a ailesini Mısıra getirmesini ve hep birlikte yaşamaları gerektiğini söyledi ve Hz. Yusuf tüm ailesini Mısır’a davet etti.

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Diğer Konular

Güncel bilgileri sizlerle paylaşarak daha iyi bir şekilde anlamanız için hazırladığımız platformumuza davetlisiniz.

Sizin için en iyi şekilde hazırlanan içerikler yüzde yüz özgün olarak yazılmaktadır.

Copyright © 2016 Sitede bulunan yazıların tümü yazarlarımız tarafından yazılmaktadır. İzinsiz kopyalanamaz.Themetf

To Top