Tarih

Ege ve Yunan Uygarlığı Nelerdir?

Ege ve Yunan Uygarlığı Nelerdir?

ege-ve-yunan-uygarligi-nelerdir

ege-ve-yunan-uygarligi-nelerdir

İlk çağ Makedonya, Trakya batı ve güney batı Anadolu, Yunanistan ve ege adalarında yaşayan halk, ege ve Yunan uygarlığını oluşturdu. Bu uygarlıkların başlıcaları şunlardır.

Girit uygarlığı (MÖ 3500 – 1200):

Girit adasında kuruldu, ege uygarlıkları arasında en eskidir. Genelde şehir devletleri şeklinde yaşadılar. En önemli şehirleri knesostur. Dor saldırıları sonucu yıkıldılar. Girit ekonomisi balıkçılık, tarım ve ticarete dayalıydı. Denizcilik alanında önemli gelişmeler gösterdiler. Girit Adası’nın deniz ticaretinin önemli noktasında olması, Girit kültürünün çevre kültürlerle etkileşimini sağladı.

Eski Yunan (Dor) Uygarlığı (MÖ 1200-MÖ 337):

MÖ 1200’lerde başlayan Ege göçleri sırasında Yunanistan’ı istila eden Dorlar tarafından kuruldu. Şehir devletleri şeklinde siyasi bir örgütlenmeye sahip olan Dorlar, şehirlerine “Polis” adı verdiler. Bu şehirlerden en önemlileri Atina, Sparta, Korint ve Tebai idi.

Miken (Aka) Uygarlığı (MÖ 2000-MÖ 1200):

Mora Yarımadası’ndan gelen Akalar, Miken şehir devletlerini kurdular (MÖ 2000). Zamanla gülenen Mikenliler, Mora Yarımadası’nı tamamen ele geçirerek bölgede etkili oldular. Çanakkale Boğazı’nı ele geçirmek amacıyla ilyada ve Odessia destanlarına konu oldu. mö 1200’lerde Dor saldırılarına karşı tutunamayan Mikenliler Siyasi varlıkları sona erdi.

Yunan Uygarlığı:

MÖ 750-MÖ 550 tarihleri arasında değişik bölgeler üzerinde ticaret kolonileri kurdular. Atina demokrasiyle Isparta ise krallıkla yönetilirdi. Perslerle yaptıkları Mücadeler’de önemli başarılar kazandılar. Ancak Atina ve Sparta şehir devletleri zaman aman siyasi anlaşmazlıklar yüzünden savaştılar. Bu savaşlardan en ünlüsü Peloponnes Savaşıydı. Savaşı Spartalılar kazansa’da Büyük İskender, Sparta Krallığı’na son verdi.

Yunanistan şehir devletleri arasındaki siyasi sorunlar ce sık sık yaşanan köle isyanları yüzünden orduya büyük önem verdi. Yunanıstan’ın güçlü bir donanması Sparta’nın ise gülü bir kara ordusu vardı. Yunanistanlıların çok tanrılı dinsel anlayışları vardı. Tanrılarının heykellerini yapmalarında etkili oldu. Heykel sanatında ileri bir düzeye ulaştılar.

Yunanistan’da hukuk kuralları sert hükümler içerirdi. Hukuk kurallarının ortaya çıkmasında sınıflar arasındaki mücadeleler etkili oldu. Düzenlenen kanunlar, sınıflar arasındaki mücadeleleri önlemeye yönelikti. Bu yasaların en ünlüleri şunlardı;


Yunan Yasaları:

Dragon Yasaları: Soyluların ayrıcalıklarını korumaya yönelikti.

Solon Yasaları: Soyluların ayrıcalıklarına son verildi. Doğuştan kölelik kaldırıldı.

Klistenes Yasaları: Sınıflar arası farklılıklar kaldırıldı. Demokrasi anlayışı gelişti.
REKLAM
Yorum Yapmak İçin Tıklayın

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Diğer Konular

Güncel bilgileri sizlerle paylaşarak daha iyi bir şekilde anlamanız için hazırladığımız platformumuza davetlisiniz.

Sizin için en iyi şekilde hazırlanan içerikler yüzde yüz özgün olarak yazılmaktadır.

Copyright © 2016 Sitede bulunan yazıların tümü yazarlarımız tarafından yazılmaktadır. İzinsiz kopyalanamaz.Themetf

To Top