Bilgi

Dünyanın İç Yapısı Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Dünyanın İç Yapısı Ve Özellikleri

Dünyanın iç yapısı jeologlar doğrudan inceleme şansına sahip değiller. Açılabilen en derin deliklerde bile yaklaşık 13 km derinden örnek alınabiliyor. Ancak jeologlar, Dünya’nın iç yapısının ince olan dış kabuk yapısından çok farklı olabileceğini biliyorlar. Dünya’nın iç yapısını anlamak için jeologların kullandığı bir yol, Dünya’ya düşmüş olan meteorların kimyasal yapıların incelemektir. Kondrit adı verilen meteorlar, Güneş Sisteminin ilk zamanlarından kalan meteorlardır ve Dünya’ya düştüklerinden beri değişmemişlerdir.

Bu yüzden jeologlar bu meteorları Dünya’nın derinlerinin kimyasal yapısını anlamak için kullanabilirler. Depremlerden gelen titreşimlerin incelenmesi ile de bilgi edinilebilir. Titreşimlerin hızı ve hareketi geldiği tabaka hakkında bilgi verecektir. Volkanik aktiviteler ile yüzeye taşınan materyal de Dünya’nın iç yapısı hakkında bilgi almamızı sağlayacaktır. Dünya’nın iç yapısı ile ilgili bilgi aldığımız diğer kaynaklar ise Dünya’nın, Güneş’in çevresindeki hareketi, yerçekimi kuvvete, manyetik alanlar ve Dünya’nın içinden yayılan ısı akışıdır.

Örneğin, günümüzden 300 yıl önce İngiliz bilim adamı Isaac Newton gezegenleri ve yer çekimi kuvvetini kullanarak Dünya’nın iç kısmının yüzeyinden iki kat daha yoğun olduğunu hesaplamıştır. O dönemden beri Dünyanın iç yapısıyla ilgili bilgilerimiz çok daha fazla olsa da, Newton’ın öngörüsü hala geçerliliğini koruyor. Çok temel olarak incelemek gerekirse, üç ana tabakanın, Dünya’nın jeolojik yapısını oluşturduğunu söylenebilir.

Çekirdek Tabakası Nedir?

Dünya’nın merkezinde çekirdek tabakası bulunur ve Dünya hacminin yüzde 15’ini oluşturur. Çoğunlukla demir ve nikel içerir. Az miktarda da kükürt ve oksijen gibi daha hafif elementlerin bulunması olasıdır. Çekirdek yaklaşık olarak 3550 km yarı çapındadır. Dış kısımda bulunan 2250 km’lik kısmı sıvıdır. Sıvı bölgedeki akıntının Dünya’nın manyetik alanını oluşturduğu tahmin edilmektedir. En iç bölgenin ise, çekirdeğin dış bölgesi ile aynı yapıda, ancak katı olduğu sanılmaktadır.

Dünya’nın merkezine doğru gidildikçe ısı artar. En dıştaki kabuk tabakasının dibinde sıcaklık yaklaşık 1000 °C civarındadır. Aşağılara inildikçe her km’de 1 °C artacaktır. Jeologlar çekirdeğin dış kısmının ısısının 3700-4300 ‘C, iç kısmının ise 7000 °C olduğunu tahmin ediyorlar. Bu sıcaklık Güneş’in yüzey sıcaklığından daha fazladır, ancak yüksek basınç nedeniyle iç çekirdek katı kalabilmektedir.

Manto Tabakası: Çekirdek ile dış kabuğun arasında 2900 km kadar derine inen manto tabakası Dünya’nın hacminin yüzde 84’ünü oluşturur. Mantonun akışkan bir yapıda olduğu ve Dünya’nın en dış tabakası olan kabuk tabakasının manto tabakası üzerinde yüzdüğü söylenebilir. Bu yavaş hareket de kıtaları çok yavaş bir hızla hareket ettirecek ve benzer şekilde de depremleri, volkanları ve dağ sıralarını oluşturacaktır.

Kabuk Tabakası: Dünya’nın dışında bulunan 8-40 km’lik tabaka ise kabuk adını alır. Kabuk tabakası hakkında, manto ve çekirdek tabakalarına göre çok daha fazla bilgiye sahibiz. Manto ile kabuk arasında sürekli bir etkileşim bulunur. Manto tabakasındaki erimiş sıcak kaya yavaşça yukarı doğru hareket ederken, yüzeye yakın yerde bulunan daha soğuk kaya ise aşağı doğru batar. Bunun nedeni sıcak materyalin daha hafif olmasıdır. Sıcak ve soğuk materyalin bu şekilde yer değiştirmesine (çevrim) adı verilir. Manto yavaşça hareket ederken kabuk tabakanın birçok geniş boğumlar halinde kırar. Bu tabakalara (tektonik tabakalar), adı verilir. Mantonun hareketi sonucu kabukta kıtalar hareket edecek, dağlar, volkanlar ve depremler oluşacaktır.

Meteor Yağmuru Nedir konusuna gitmek için tıklayınızREKLAM
1 Comment

1 Comment

  1. ismail

    Ağustos 18, 2016 at 2:03 pm

    Ellerinize sağlık çok güzel açıklamışsınız

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Diğer Konular

Güncel bilgileri sizlerle paylaşarak daha iyi bir şekilde anlamanız için hazırladığımız platformumuza davetlisiniz.

Sizin için en iyi şekilde hazırlanan içerikler yüzde yüz özgün olarak yazılmaktadır.

Copyright © 2016 Sitede bulunan yazıların tümü yazarlarımız tarafından yazılmaktadır. İzinsiz kopyalanamaz.Themetf

To Top