Tarih

Dört Halife Dönemi

dort-halife-donemi

Dört Halife Dönemi[kkstarratings]

Hz. Muhammed’in vefatından sonra yaşanan “Dört Halife Dönemi” , İslam dinin Arap yarımadasının sınırlarını aşarak yayıldığı bir dönemdir. Bu dönemde parlak zaferler kazanılmış huzur ve refah içinde yaşanmıştır.


Hz. Ebu Bekir Dönemi (632 – 634):

Hz. Muhammed’in peygamberliğinden önce’de arkadaşı olan Hz. Ebu Bekir, ilk halifedir. Halifelik dönemi, iki yıl gibi kısa bir zaman sürmesine rağmen pek çok başarıyla doludur. Hz. Ebu Bekir, Hz. Muhammed’in vefatından sonra Müslümanları bir araya toplayıp devlet otoritesini yeniden sağladı. Kuran-ı Kerim’in toplanması ve korunması konusunda büyük çaba harcadı. İslamiyetin ilk kez Arap Yarımadası dışında (Suriye, Filistin ve Irak’ta) yayılmasını sağladı.


Hz. Ömer Dönemi (634 – 644):

Hz. Ebu Bekir’in vefatı üzerine halife seçildi ve adaletli yönetimiyle kendisinden sonra gelen yöneticilere güzel bir örnek oldu. Hz. Ömer Dönemi birçok yeniliğe sahne oldu. Zamanında ülke, yönetim birimlerine ayrıldı. Valiler ve kadılar atandı. Onun halifeliği döneminde, Arabistan dışında büyük fetih hareketleri yapılarak Irak, İran, Horasan, Suriye, Filistin ve Mısır İslam topraklarına dahil edildi. Bu dönemde devletin geniş bir coğrafi bölgeye yayılması yönetim, siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda örgütlenmeyi zorunlu halde getirdi.


Hz. Osman Dönemi (644 – 656):

Hz. Osman, İslamiyeti ilk kabul edenlerdendir. Hz. Ömer’den sonra halife seçildi. Onun döneminde Kuran-ı Kerim çoğaltılmış ve İslam topraklarında yaşayan çok sayıda insan, İslam dinini kabul etmiştir. Bu dönemde Müslümanlar zenginleşmiş ve refah içinde yaşamaya başlamıştır. Hz. Osman Döneminde İran, Kafkasya ve Afrika’da fetihler devam etmiş, ilk donanma oluşturularak Akdeniz’de stratejik önemi büyük olan Kıbrıs Adası alınmıştır. Bizans İmparatorluğu’na karşı büyük zaferler kazanılmış, ele geçirilen topraKlarda düzen ve adalet tesis edilmiştir.


Hz. Ali Dönemi (656 – 661):

Hz. Ali Peygamberimizin amcası Ebu Talib’in oğludur. Tarihi kaynaklarda belirtildiği üzere, Hz. Muhammed’in yanında büyümüş, onun eğitiminden geçerek yetişmiştir. Hz. Ali Dönemi, Hz. Osman’ın öldürülmesiyle çıkan iç karışıklarla uğraşılan bir dönem olmuştur. Emevi soyundan gelenler, Hz Ali’nin halifeliğini tanımadılar. Bu karışıklıklar ve kavgaların sonunda Hz. Ali şehit edildi. Hz. Ali’nin şehit edilmesiyle birlikte İslam’ın en parlak dönemlerinden biri olan “Dört Halife Dönemi” sonra ermiştir.

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Diğer Konular

Güncel bilgileri sizlerle paylaşarak daha iyi bir şekilde anlamanız için hazırladığımız platformumuza davetlisiniz.

Sizin için en iyi şekilde hazırlanan içerikler yüzde yüz özgün olarak yazılmaktadır.

Copyright © 2016 Sitede bulunan yazıların tümü yazarlarımız tarafından yazılmaktadır. İzinsiz kopyalanamaz.Themetf

To Top