Dolaylama Nedir? Örnekleri ve Hakkında Kısa Bilgi

Dolaylama Nedir?

Dolaylama Nedir: Söz etkileyicilik katmak için, tek sözcükle karşılanabilen bir kavramı birden çok sözcükle ifade etmektir.

Atatürk yerine “Ulu Önder” ya da “Büyük Kurtarıcı”denmesi dolaylama örneğidir.

Dolaylama bir süslü, sanatlı söyleyiş biçimidir.

Kırk yıllık hayat arkadaşının ölümü onu çok sarsmıştı. (eş)

Benim çocukluğum Ege’nin incisinde geçti (İzmir)

“Pamuk” yerine “beyaz altın” , rakı yerine “aslan sütü” , İstanbul için “yedi tepeli şehir” , Haliç için “Altın boynuz” denmesi birer dolaylama örneğidir.

Örnek Soru:

“Bir tek kelimeyle belirtilebilecek bir kavramı, birden çok kelimeyle anlatmaya “Dolaylama Denir”.

Aşağıda’ki cümlelerin hangisinde, dolaylama yoktur?

(A) Anadolu’da bağ kütüğüne, “omça” denir

B) Yavru vatandan yapılan ihracatta önemli artışlar oldu.

C) Ormanların kralı, şimdi bir kafeste tutsaktır.

D) Balıkçı, “Derya kuzuları!” diye bağırıyordu.

E) Büyük kurtarıcı Anadolu’da yeni bir devlet yarattı.

Çözüm:

Soruda dolaylamanın ne olduğu tanımlanmış B, C, D ve E seçeneklerindeki cümlelerde dolaylama örneği vardır. B’de “yavru vatan” (Kıbrıs), C’de “ormanların kralı” (aslan) D’de “Derya kuzuları!” (balık) E’de “Büyük kurtarıcı” (Atatürk) sözleri birer dolaylama örneğidir. A’da dolaylama örneği yoktur.

Share Button