Bilim Felsefesi Çözümlü Sorular Yeni

Bilim Felsefesi konusu ile ilgili olarak çıkmış sorular, konu tarama testleri ve bir çok yeni sorular ile karşınızda. Konuya iyi bir şekilde çalıştıysanız aşağıdaki soruları hatasız bir şekilde çözebilirsiniz. Eğer konuyu gözden tekrar gözden geçirmek istiyorsanız buraya tıklayarak tekrar yapabilirsiniz. Bilim Felsefesi Tekrar

Bilim Felsefesi(Çözümlü Sorular)

Tebrikler - Bilim Felsefesi(Çözümlü Sorular) adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Eğer doğayı ve toplumu anlamak istiyorsan sana yol gösterecek en önemli kaynak bilimdir. Hatta bu kaynak doğayı kontrol altına alacak teknik yapıyı üreterek insan hayatını da kolaylaştırır. Parçada bilimin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır?
A
Akıl ilkeleriyle hareket etme özüm
B
İçerdiği evrensel değerler
C
İnsan aklına olan ihtiyaç
D
İlerlemek için gösterdiği çaba
E
Sağladığı pragmatik değer
1 numaralı soru için açıklama 
Parçada bilimin insana yol gösterme ve insan hayatını kolaylaştırma gibi işlevleri olduğu söylendiği için bilimin sağladığı fayda vurgulanmıştır.
Cevap C
Soru 2
Bilim tüm insanlığın ortak değeri olarak, günümüzdeki yüksek gelişmişlik düzeyine çok uzun bir zaman içinde ve çok fazla aşamadan geçerek ulaşmıştır. Parçada bilimin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır
A
Objektiflik
B
Seçicilik
C
Kümülatiflik
D
Birikirnsellik
E
Eleştirellik
2 numaralı soru için açıklama 
Çözüm Parçada bilimin insanlığın ortak çabasıyla ve "birikimseln olarak bu kadar ilerlediği vurgulanrnaktadır.
Cevap A
Soru 3
Bilimsel bilgi tek tek olgularla değil olgu türleriyle ilgilenir. Varlığın bir alanını ele alıp aradaki ortak nitelikleri ele alıp, olgu grubunu inceler. Ulaştığı sonuçlar tek bir olay için değil tüm olaylar için geçerlidir. Parçada bilimsel bilginin hangi özelliği anlatılmaktadır?
A
Olgusallık
B
Tutarlılık
C
Eleştirellik
D
Genelleyicilik
E
Objektiflik
3 numaralı soru için açıklama 
ÇÖZÜM Parçada bilimin ulaştığı sonuçların tek tek olaylarla değil genelle ilgili olduğu anlatılmaktadır. Cevap B
Soru 4
"Bilimsel çalışmalar ve bilgiler bir insana, bir ırka, bir dine veya millete mal edilemez.Bilim insanlığın ortak ürünüdür." diyen bir kişi ilimin aşağıdaki hangi özelliğini ifade eder?
A
Genelleyici olma
B
Evrensel olma
C
Dinamik olma
D
Öndeyide bulunma
E
Objektif olma
4 numaralı soru için açıklama 
Bilime tüm insanlık katkıda bulunduğu için bilimden herkes faydalanrnalıdır. Yani bilim evrenseldir.
Cevap D
Soru 5
Bilim felsefesi felsefenin bir alt disiplini olarak bilimin yapısını, doğasını, kapsamını, sınırlarını ve dilini inceler; bunlara dair sorular sorar ve cevaplar arar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilim telsetesinin sorduğu sorulardan biri değildir?
A
Bilimsel bir kuramın doğruluğu nasıl belirlenir?
B
Bilimsel yöntemin özellikleri nelerdir?
C
Bilimsel etkinliğin tarihsel gelişimi nasıldır?
D
Bilimsel bilgiye ulaşmak mümkün müdür?
E
Bilim ürün olarak mı ele alınmalıdır?
5 numaralı soru için açıklama 
ÇÖZÜM "Bilimsel bilgiye ulaşmak mümkün müdür?" sorusu bilginin imkanını sorgulayan epistemoloji'ye aittir.
Cevap E
Soru 6
Astronomi bilimi güneş tutulmasının ne zaman olacağını ve dünyanın hangi bölgelerinde daha rahat izlenebileceğini kesine yakın bir şekilde ifade edebilmektedir.
Bu durum bilimin aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olduğunu gösterir?
A
Öndeyide bulunma
B
Objektif olma
C
İlerleyebilme
D
Genel-geçer olma
E
Kesin olma
6 numaralı soru için açıklama 
ÇÖZÜM Parça, bilimin ileride gerçekleşebilecek bir olayı, o olay henüz gerçekleşmeden önce tahmin etme özelliğine sahip olduğunu gösterir. Cevap C
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
6 tamamladınız.
Share Button