Biyoloji

Bakteri Nedir? Bakterilerin Yapısı, Nasıl Ürerler

Bakteri Nedir?

bakteri-nedir

bakteri-nedir

Bakteri aleminin üyeleri tek hücreli, halkasal DNA’ya sahip zarla çevrili organelleri olmayan mikro organizmalardır. Canlılar arasındaki en küçük organizmalar olan bakteriler toprakta havada suda veya diğer canlıların üzerinde yaşar.

Bakteriler, dünya’da yaklaşık 3,5 milyar yıldır bulunan ve tanımlanmış yaklaşık 5000 türden oluşan geniş bir gruptur. Güçlü hücre duvarları, arkebakteriler ve ökaryotlara göre karmaşık olmayan genetik yapıları en belirgin özellikleridir. Bakteriler şekil bakımından farklılık gösterir ve genellikle şekillerine göre isimlendirilir.

Bakterilerin bazıları bitkiler gibi kendi besinini üretebilirken, bazıları hayvanlar gibi besinlerini dışarıdan alır. Yaşamak için gerekli olan besini hazır olarak canlı bir organizmaya bağımlı olarak elde edenlere parazit, besin ihtiyacını ölü organizmlardan yada organik atıklardan karşılayan ise saprofit denir.

Bakterilerin Yapısı:

Bakterilerin hücre yapısı zarının üzerinde hücre duvarı bulunur. Hücre duvarının yapısı bitkilerdeki gibi selüloz değil, kompleks karbonhidratların amino asitlerle birleşiminden oluşan özel bir yapıda olan peptitdoglikandır. Bazı türlerde hücre duvarının üzerinde kompleks karbonhidrat yapısında, kapsül adı verilen koruyucu bir tabaka daha bulunur. Daha çok hastalık yapan bakteri türlerinde bulunan kapsül, bakteriyi kötü ortam şartlarından korur.

Bakterilerin bütün prokaryotlarda lduğu gibi ribozom dışında organelleri yoktur. Organellerin yapacakları görevler sitoplazma’da bulunan emzimler tarafından yerine getirilir. Farklı bir yapı olarak sadece oksihenli solunum yapabilen türlerde solınum işini mezozom adı verilen bir yapı yerine getirir. Hücre zarının katlanmasıyla oluşmuş olan mezozom ökaryotlardaki mitokondri ile benzer görevi yapar. Bakterilerin zarla evrili bir çekirdekleri olmadığı için DNA’ları sitoplazmada serbest olarak bulunur. DNA halkasaldır ve DNA’nın üzerinde protein kılıf yoktur.

Bakteriler çoğunlukla pasif olarak yer değiştirir. Fakat özellikle sulu ortamlarda yaşayabilen bazı türlerinde aktif hareket etmeyi sağlayan ve kamçı adı verilen uzantılarda vardır. Bakterilerde ayrıca yüzeylere ve birbirlerine tutunmayı sağlayan daha kısa yapıdaki pilus (Çoğulu = Pili) adı verilen uzantılar bulunur.

Bakterilerde Üreme:

Bakteriler eşeysiz üremeyle ve enine bölünerek çoğalır. Uygun koşullarda her 20 dakika’da bir bölünebilirler. Bakteriler hiç durmadan bu hızla üremeye devam etselerdi, bir kaç hafta içinde tüm dünyayı kaplamış olurlardı. Bu durumla karşılaşmamızın nedeni, bakterilerin üremek için her zaman uygun koşullara sahip olmamasıdır. Örneğin kendi atıkları ile kendini zehirleyenler yada bir avcıya yem olanlar üreyemezler. Ayrıca bakterilerde eşeyli üremeye benzeyen, fakat üreme olarak sayılmayan ve genetik çeşitlilik sağlayan, konjugasyon adı verilen bir mekanizma daha vardır. Konjugasyonla aynı tür iki bakteri piluslar sayesinde bir köprü kurulur ve gen aktarımı gerçekleşir. Geni veren erkek, alan da dişi hücre olarak varsayılır. Konjugasyonla yeni bir bakteri oluşmadığı için konjugasyon bir üreme olarak sayılmaz.REKLAM
Yorum Yapmak İçin Tıklayın

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Diğer Konular

Güncel bilgileri sizlerle paylaşarak daha iyi bir şekilde anlamanız için hazırladığımız platformumuza davetlisiniz.

Sizin için en iyi şekilde hazırlanan içerikler yüzde yüz özgün olarak yazılmaktadır.

Copyright © 2016 Sitede bulunan yazıların tümü yazarlarımız tarafından yazılmaktadır. İzinsiz kopyalanamaz.Themetf

To Top