Bilgi

Arsa Nedir? Arsa ve Arazi Arasında’ki Farklar?

Arsa Nedir? Arsa ve Arazi Arasında’ki Farklar?

arsa-nedir

arsa-nedir

Bu yazımızda sizlere Arsa Nedir ve Arazi Nedir gibi soruların yanıtlarını bulmanıza yarayacak teknik ve hukuki tanımları paylaşacağız.Tapu işlemlerinde karşımıza çıkan bu kavramlar hakkında daha kapsamlı bilgilere sahip olabilmek için sizlerle yaptığımız araştırmalar sonucu edindiğimiz bilgileri paylaşıyoruz.

Arsa

TDK’na göre; arsa, üzerinde yapı yapılmak için ayrılmış yer olarak tanımlanır.

3194 sayılı İmar Kanunu’na (İK) göre imar parseli (arsa);

İmar adaları içerisindeki kadastro parsellerinin, İK ve imar yönetmeliklerine göre düzenlenmiş şeklidir.

Emlak Vergi Kanunu (EVK)’na göre; belediyelerce parsellenmiş arazi, arsa sayılır (Resmi Gazete 1319 sayılı kanun değişik 1610 sayılı kanun).

Bununla birlikte, belediye sınırları içinde parsellenmemiş arazilerin için Bakanlar Kurulu’nun 83/6122 sayı ve 28.2.1983 günlü “Arsa Sayılacak Parsellenmemiş Arazi Hakkında Karar”ı uyarınca belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında bulunan araziler için farklı ölçütler getirmiştir. Buna göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde olmakla beraber parsellenmemiş araziler de arsa sayılır. Ancak bu araziler tarımsal faaliyette kullanılmaları halinde arsa sayılmazlar.

Arazi

VII. FIG Komisyonunun 1. Çalışma Grubu “Kadastro 2014” raporunda;

Su, toprak, kayalar, mineraller ve hidrokarbonlar altında, üzerinde ve üstünde hava ile birlikte yer küre yüzeyinin bir alanı gibi tarif edilir. Arazi, su ile kaplı alanlar ve denizler de dahil olmak üzere, yeryüzünün sabit bir alanı veya noktası ile ilgili bütün şeyleri kapsar” şeklinde tanımlanmaktadır.

FIG’in tanımında geçen arazi (land) kavramı, üzerinde yapı bulunmayan taşınmaz olarak algılanmalıdır. Taşınmazlara dayalı yapılan uygulamalarda taşınmazın niteliğinin arazi ya da arsa olması hukuki ve teknik açıdan önem arz etmektedir.REKLAM
Yorum Yapmak İçin Tıklayın

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Diğer Konular

Güncel bilgileri sizlerle paylaşarak daha iyi bir şekilde anlamanız için hazırladığımız platformumuza davetlisiniz.

Sizin için en iyi şekilde hazırlanan içerikler yüzde yüz özgün olarak yazılmaktadır.

Copyright © 2016 Sitede bulunan yazıların tümü yazarlarımız tarafından yazılmaktadır. İzinsiz kopyalanamaz.Themetf

To Top